СТОРА-АБГ

Радіометр-дозиметр альфа-бета-гамма-випромінень РКС-01

Компактний пошуковий прилад з телескопічною штангою для оперативного виявлення та локалізації джерел альфа-. бета-, гамма- та рентгенівського випромінень.

 

58 740 грн

Опис

 • Селективне вимірювання альфа-. бета-, гамма- та рентгенівського випромінень
 • Робота з телескорічною штангою
 • Режим зв’язку з ПК по каналу Bluetooth
 • Ступінь захисту оболонки ІР54

 

Призначення 

 • Вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози (ПАЕД) гамма- та рентгенівського випромінень (фотонного іонізуючого випромінення)
 • Вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення
 • Вимірювання поверхневої активності бета-випромінюючих радіонуклідів
 • Вимірювання поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінення
 • Вимірювання поверхневої активності альфа-випромінюючих радіонуклідів
 • Індикація швидкості лічби імпульсів від детектора альфа-бета-гамма-випромінення

 

Особливості 

 • Альфа-бета-гамма-чутливий лічильник Гейгера-Мюллера із слюдяним вікном
 • Енергокомпенсуючий фільтр, що дозволяє отримати хорошу енергетичну залежність показів радіометра при вимірюванні фотонного іонізуючого випромінення в діапазоні енергій від 12 кеВ до 3 МеВ
 • Великий дисплей з люмінесцентною підсвіткою, що дозволяє одночасно відображати одиниці вимірювань, похибки вимірювань, пороговий рівень та реальний час та аналоговий індикатор миттєвої інтенсивності випромінення
 • Можливість здійснення вимірювань з наперед запрограмованою похибкою
 • Оперативна оцінка гамма-фону протягом 10 секунд
 • Автоматичне віднімання гамма-складової випромінення під час вимірювання параметрів бета-випромінення
 • Автоматичне віднімання гамма- та бета-складової випромінення під час вимірювання параметрів альфа-випромінення
 • Програмування значень порогових рівнів спрацьовування сигналізації для кожного параметру випромінення, що вимірюється
 • Автоматичний вибір інтервалів та діапазонів вимірювань
 • Звукова сигналізація кожного зареєстрованого гамма-кванта, альфа- чи бета-частинки з можливістю її відключення.
 • Двотональна звукова сигналізація перевищення запрограмованих порогових рівнів
 • Запис в енергонезалежній пам’яті до 1 000 результатів вимірювання
 • Перегляд на власному індикаторі результатів вимірювань, які були раніше записані в енергонезалежну пам’ять, а також передавання цієї інформації в персональний комп’ютер по радіоканалу Bluetooth
 • Чотирирівнева індикація ступеню розрядження елементів живлення
 • Для роботи з приладом розроблене нове програмне забезпечення
 • Програмне забезпечення використовується для:

– зчитування з пам’яті дозиметра в ПК результатів вимірювань у формі протоколу вимірювань дозиметра

– перегляду результатів вимірювань дозиметра на екрані монітора ПК, підготовки та роздруку звіту, збереження результатів вимірювань у файлі в первинному вигляді або у вигляді звіту для подальшого використання.

 

Комплект постачання

 • радіометр-дозиметр
 • накривка 1 (енергокомпенсуючий фільтр для вимірювання ПАЕД фотонного іонізуючого випромінення)
 • накривка 2 (альфа-бета-фільтр для вимірювання гамма-складової випромінення при вимірюванні характеристик бета-випромінення)
 • накривка 3 (альфа-фільтр для вимірювання гамма-бета-складової випромінення при вимірюванні характеристик альфа випромінення)
 • накривка 4 (решітка для захисту лічильника при вимірюванні характеристик альфа- випромінення)
 • комплект прокладок (30 мкм – 10 штук)
 • штанга телескопічна
 • тримач
 • гвинт (2 штуки)
 • програмне забезпечення
 • настанова щодо експлуатування
 • сумка укладальна
 • чемодан укладальний
 • паковання 

На вимогу замовника комплект постачання може змінюватися

Діапазон вимірювання  ПАЕД фотонного іонізуючого випромінення 0.1 … 100 000 мкЗв/год
Діапазон відображення ПАЕД фотонного іонізуючого випромінення 0.01 … 100 000 мкЗв/год
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні ПАЕД фотонного іонізуючого випромінення при градуюванні за 137Cs за довірчою імовірністю 0.95 (15+2/М) %, де M – безрозмірна величина, чисельно рівна значенню виміряній у мкЗв/год ПАЕД
Діапазон енергій фотонного іонізуючого випромінювання, що реєструється 0.012 … 3 МеВ
Енергетична залежність показів радіометра при вимірюванні ПАЕД фотонного іонізуючого випромінення відносно 0.662 МеВ (137Cs)

- в діапазоні енергій від 0.012 МеВ до 0.04 МеВ, не більше

- в діапазоні енергій від 0.04 МеВ до 1.25 МеВ, не більше

 

 

± 35 %

± 25 %

Діапазон вимірювання  поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення 5 … 999 999 част./(см2×хв)
Діапазон відображення поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення 1 … 999 999 част./(см2×хв)
Діапазон вимірювання  поверхневої активності бета-випромінюючих радіонуклідів 0.22 … 9 999 Бк/см2

для джерел типу С0 (90Sr/90Y)

(ефективність джерел типу С0 складає 0.377)

Діапазон відображення поверхневої активності бета-випромінюючих радіонуклідів 0.01 … 9 999 Бк/см2
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення в діапазоні від 5 част./(см2×хв) до 999 999 част./(см2×хв) при градуюванні за 90Sr/90Y з довiрчою імовірністю 0.95 (20+150/F) %,

де F – безрозмірна величина, чисельно рівна значенню виміряній у част./(см2×хв) поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення

Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні поверхневої активності бета-випромінюючих радіонуклідів в діапазоні від 0.22 Бк/см2 до 9999 Бк/см2 при градуюванні за 90Sr/90Y з довiрчою імовірністю 0.95 від джерел типу С0 (20+10/А) %,

 

де А – безрозмірна величина, чисельно рівна значенню виміряній у Бк/см2поверхневої активності бета-випромінюючих радіонуклідів

 

Діапазон енергій бета-частинок, що реєструються 0.15 … 3 МеВ
Діапазон вимірювання  поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінення 5 … 999 999 част./(см2×хв)
Діапазон відображення поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінення 1 … 999 999 част./(см2×хв)
Діапазон вимірювання  поверхневої активності альфа-випромінюючих радіонуклідів 0.2 … 9 999 Бк/см2

для джерел типу П9 (239Pu)

(ефективність джерел типу П9 складає 0.490)

Діапазон відображення поверхневої активності альфа-випромінюючих радіонуклідів 0.01 … 9 999 Бк/см2
Діапазон індикації швидкості лічби імпульсів від лічильника альфа-, бета-, гамма-випромінень 0.001 … 9 999 імп./с
Границя допустимої відносної основної похиб-ки при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінення в діапазоні від 5 част./(см2·хв) до 999 999 част./(см2·хв) при градуюванні за 239Pu з довiрчою імовірністю 0.95 (20+150/F) %,

де F – безрозмірна величина, чисельно рівна значенню виміряній у част./(см2·хв) поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінення

Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні поверхневої активності альфа-випромінюючих радіонуклідів в діапазоні від 0.2 Бк/см2 до 9 999 Бк/см2 при градуюванні за 239Pu з довiрчою імовірністю 0.95 від еталонного джерела типу П9 (20+10/А) %,

де A – безрозмірна величина, чисельно рівна значенню виміряній у Бк/см2 поверхневої активності альфа-випромінюючих радіонуклідів

Площа вікна 13.8 см2
Типова чутливість до фотонного іонізуючого випромінення з енергією 0.662 МеВ (137Cs) 4.5 (імп./с)/(мкЗв/год)
Time of operating mode setting of the radiometer, not more 1 хв
Час неперервної роботи радіометра при живленні від нової батареї з двох гальванічних елементів ємністю 1 200 мА·год в нормальних умовах та за умов гамма-фону не більше 0.5 мкЗв/год, вимкненого озвучування зареєстрованих гамма-квантів та вимкненого підсвічування шкали, не менше 2 000 год
Номінальна напруга живлення радіометра від двох гальванічних елементів типорозміру AАА 3 В
Границя допустимої додаткової відносної похибки при вимірюванні ПАЕД фотонного іонізуючого випромінення, поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення та поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінення у діапазоні напруги живлення від 2.4 В до 3.2 В ± 5 %
Границя допустимої додаткової відносної похибки при вимірюванні ПАЕД фотонного іонізуючого випромінення, поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення та поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінення, що викликана зміною температури оточуючого середовища від мінус 20 °С  до + 50 °С ± 0.5 % на кожен 1°С відхилу від 20 °С

 

Діапазон робочих температур - 20 … + 55 °С
Габаритні розміри радіометра, не більше 160 × 75 × 37 мм
Довжина складеної телескопічної штанги 43 см
Довжина телескопічної штанги в розкладеному вигляді 143 см
Маса телескопічної штанги 0.42 кг
Маса радіометра без телескопічної штанги, не більше 0.4 кг
Маса радіометра в пакованні, не більше 4.2 кг (чемодан – 3.2 кг)